Εκτελούμε δοκιμαστικές αντλήσεις

Για το έργο της κύριας γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, εκτελέσαμε με απόλυτη επιτυχία, δοκιμαστικές αντλήσεις, σε δύσκολες συνθήκες, ασφυκτικού αστικού περιβάλλοντος.

Οι αντλήσεις εκτελέστηκαν στην περιοχή των σταθμών:

  • Σιδηροδρομικού Σταθμού
  • Πανεπιστημίου
  • Αναλήψεως
  • Πατρικίου

Κατά τις αντλήσεις, παρακολουθούσαμε και καταγράφαμε την ταυτόχρονη μεταβολή της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από πολλαπλά πιεζόμετρα (εννέα ταυτόχρονα πιεζόμετρα στο Σταθμό Πατρικίου).

Στόχος των δοκιμαστικών αντλήσεων ήταν να προσδιοριστούν τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά Τα (μεταβιβαστικότητα), S (υδροχωρητικότητα) και k (συντελεστής διαπερατότητας) του υδροφόρου συστήματος που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή.

Συντάξαμε Έκθεση Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των δεδομένων υδατοπερατότητας και παροχετευτικότητας των περιοχών Μελέτης