Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες γεωτεχνικού συμβούλου προσφέροντας λύσεις και όχι διαιωνίζοντας το πρόβλημα

Συγκεκριμένα προσφέρουμε:

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου κατασκευής έργων Πολιτικού Μηχανικού, όπως:
 • Φράγματα
 • Οδικά Έργα (αυτοκινητόδρομοι, αστική και υπεραστική οδοποιία κτλ)
 • Σήραγγες – Υπόγεια έργα
 • Σιδηροδρομικά Έργα
 • Ειδικές Θεμελιώσεις Τεχνικών (Γέφυρες κτλ)
 • Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευής έργων
 • Εμπειρογνωμοσύνες – Πραγματογνωμοσύνες
 • Ποιοτικός Έλεγχος Έργων
 • Ερευνητικά Προγράμματα
 • Έλεγχος Μελετών
 • Υπηρεσίες Επίβλεψης Γεωτεχνικών Εργασιών Έργων
 • Παρακολούθηση / Αξιολόγηση Ενόργανων Μετρήσεων
 • Αναπροσαρμογή Μελετών κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων