Εγκαθιστούμε συστήματα οργάνων γεωμηχανικής και δομητικής παρακολούθησης έργων.

  • Εγκατάσταση πιεζομέτρων: Τα πιεζόμετρα μπορεί να είναι ανοικτού τύπου (σταθερού σωλήνα standpipes ή με εσωτερικό εύκαμπτο σωλήνα “Casagrande”) ή κλειστού τύπου (αναφέρονται και ως παλλόμενης χορδής) υδραυλικά, πνευματικά και ηλεκτρικά
  • Εγκατάσταση κλισιομέτρων
  • Εγκατάσταση εκτασιομέτρων
  • Εγκατάσταση μαγνητικών εκτασιομέτρων
  • Εγκατάσταση  μικτρομέτρων, κυψελών φορτίου-πίεσης,
  • Εγκατάσταση παραμορφωσιμομέτρων, ρωγμομέτρων, κλισίμετρων, επιταχυνσιογράφων, χωροσταθμικών ακίδων, ανακλαστήρων 3D, κ.α.
  • Τεχνικογεωλογική παρακολούθηση του έργου
  • Διαχείριση δεδομένων ΓΠΔ
  • Μελέτη ΓΔΠ

Η ΓΕΩΤ.ΕΡ. – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ E.E. εγκατέστησε με μεγάλη επιτυχία, το σύνολο των οργάνων Γεωμηχανικής και Δομητικής παρακολούθησης της κύριας γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης.