Εκπονούμε κορυφαίου επιπέδου γεωφυσικές δοκιμές (Γεωηλεκτρικές διασκοπήσεις, τομογραφίες, σεισμικές τομογραφίες, δοκιμές cross-hole και down-hole, γεωραντάρ, για την εντοπισμό υπόγειων υδροφοριών, εύρεση κοιτασμάτων, έρευνα γεωθερμικών πεδίων, έλεγχο ποιότητας βραχομάζας, τεκτονική – σεισμοτεκτονική χαρτογράφηση, έρευνα καρστικών εγκοίλων, εντοπισμός μη εκραγέντων εκρηκτικών (UXOs), μεταλλευτική – λατομική έρευνα, μελέτη εδαφικών ασταθειών, εντοπισμός στόχων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, έρευνα πετρελαίου, οριοθέτηση ζωνών υφαλμύρινσης και πιθανών ζωνών ρύπανσης, εντοπισμός ρηγμάτων, αποτύπωση στρώσεων οδοποιίας, προσδιορισμός διαρροών φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, υπονόμων, εφαρμογές στρατιωτικού ενδιαφέροντος, εκτίμηση καταλληλότητας θέσεων ΧΥΤΥ, εύρεση στρωματογραφίας, στάθμης νερού, αρχαιολογικών ευρημάτων, κτλ, σε συνεργασία με το γραφείο Μιχ. Πουλτσίδη)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Για να σας παρέχουμε υψηλού επιπέδου γεωφυσικές δοκιμές, διαθέτουμε τον πληρέστερο εξοπλισμό Γεωφυσικών δοκιμών (σε συνεργασία με το γραφείο του Γεωλόγου Μ. Πουλτσίδη)

Α. Γεωφυσικός εξοπλισμός:

 • Γεωφυσικά όργανα ηλεκτρικής τομογραφίας LUND SYSTEM , 64 ηλεκτροδίων (SAS1000 & ES464) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.
 • Γεωφυσικά όργανα ηλεκτρικής τομογραφίας LUND SYSTEM, 128 ηλεκτροδίων με δυνατότητα 3d απεικόνισης του υπεδάφους (SAS 4000 & ES464)
 • Γεωφυσικά όργανα ηλεκτρικής τομογραφίας ( ABEM Terrameter LS ) 64 ηλεκτροδίων με δυνατότητα 3d απεικόνισης του υπεδάφους, της εταιρείας ABEM Σουηδίας. (Στον βοηθητικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται ηλεκτρόδια (πωλούμενα και μη) και καλώδια ηλεκτρικών τομογραφιών 81 ηλεκτροδίων σε αποστάσεις μεταξύ τους 2m, 5m, 10m και 20m, παρέχοντας την δυνατότητα, το μήκος των τομογραφιών να διαμορφώνεται από 160m έως 1600m. Για την πραγματοποίηση των γεωηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης (RES), φυσικού δυναμικού (SP), επαγόμενης πόλωσης (IP) και ηλεκτρικής αγωγιμότητας και αναλόγως του επιθυμητού βάθους της γεωφυσικής διερεύνησης το γραφείο διαθέτει τα κατάλληλα ηλεκτρόδια και καλώδια μήκους έως 5km για τις διατάξεις Wenner και Schlumberger.)
 • Γεωφυσικό όργανο SLINGRAM EMAC 36, 3.6 ΚHZ για την μέτρηση των ηλεκτρομαγνητικών ανωμαλιών του πεδίου της γης της εταιρείας MALA Σουηδίας.
 • Γεωφυσικό όργανο SLINGRAM HF EMAC 180, 18.6 ΚHZ για την μέτρηση των ηλεκτρομαγνητικών ανωμαλιών του πεδίου της γης. της εταιρείας MALA Σουηδίας.
 • Γεωφυσικό όργανο VLF WADI για την μέτρηση των ηλεκτρομαγνητικών ανωμαλιών του πεδίου της γης, της εταιρείας ABEM Σουηδίας.
 • Γεωφυσικά όργανα GDP 32, ΝΤ 20, Zerotem, Nanotem, NT30, XMT32, MX30, SC8, TEM1 και ΤΕΜ 2 της εταιρείας ZONGE ENGINEERING Αμερικής., για την μέτρηση των ηλεκτρικών, μαγνητικών, ηλεκτρομαγνητικών και μαγνητοτελλουριακών ανωμαλιών του πεδίου της γης. Μέθοδοι έρευνας: Nanotem, Complex resistivity, Electrical Resistance Tomography, IP (Time Domain or Frequency Domain), Natural Source Magnetotellyrics, Audio Frequency Magnetotellyrics, Frequency Domain & Transient Domain.
 • Γεωφυσικό όργανο τύπου 500 Σ –Ε για την μέτρηση της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης του εδάφους).
 • Σταθμός βάσης, Μαγνητόμετρο και Gradiometer G856 για την μέτρηση του μαγνητικού πεδίου της γης) της εταιρείας GEOMETRICS Αμερικής.
 • Αυτοκινούμενο γεωφυσικό μηχάνημα τύπου Mercedes 410_D (Αριθ. κυκλ. ΜΕ 105375). Παρέχει την δυνατότητα εκτέλεσης σεισμικών , ηλεκτρικών , ηλεκτρομαγνητικών γεωφυσικών μετρήσεων και διαγραφίες γεωτρήσεων (borehule loggings) σε βάθη έως και 500 μέτρα. Είναι εφοδιασμένο με ειδικές κάμερες (pan & tilt) παρακολούθησης γεωτρήσεων και αγωγών του οίκου ΙΒΑΚ (Argus & Rax 11.7) με δυνατότητα μετακίνησης καμερών έως 450 μέτρα. Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος αγωγών ή γεωτρήσεων 100mm.
 • Σεισμικά καταγραφικά – σεισμογράφοι ABEM MK6 V.2, 24 καναλιών, της εταιρείας ABEM Σουηδίας, συνοδευόμενα με τα αντίστοιχα γεώφωνα επιμήκων και εγκαρσίων σεισμικών κυμάτων.
 • Σεισμικά καταγραφικά – σεισμογράφοι BISON 9048, 48 καναλιών, συνοδευόμενα με τα αντίστοιχα γεώφωνα , επιμήκων και εγκαρσίων σεισμικών κυμάτων.
 • Συστήματα ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ (Ground Penetrating Radar) της εταιρείας MALA Σουηδίας: o Mala ProEx (Professional Explorer) με τις θωρακισμένες (shielded) κεραίες των 250MHz, 500MHz, 1000MHz, και την RTA κεραία των 25-30 MHz. o Mala GX-HDR (Ground explorer High Dynamic Range) με τις θωρακισμένες (shielded) κεραίες των 160MHz και 450MHz.
 • Συστήματα ΕΜΙ (Time Domain) της εταιρείας GEONICS Καναδά: o EM61 MK2 High Power o Geonics EM63 o Geonics EM38
 • Διαγραφίες γεωτρήσεων (Borehule Loggings): • Haferland Borehule Loggings system. ( 500m, μετρήσεις: ηλεκτρικής αντίστασης (single focus point resistance, three or four point – lateral or normal resistivity measurements 16 inch (sort) or 64 (long), φυσική ακτινοβολία (gamma ray), φυσικού δυναμικού (SP), αγωγιμότητας, θερμοκρασίας και της ταχύτητας κίνησης του νερού (flow meter). • Σύστημα οπτικής καθετομέτρησης γεωτρήσεων • Φορητό σύστημα Scanprobre καταγραφής εικόνας και video γεωτρήσεων. • Συστήματα καταγραφή και παρακολούθησης (Loggings) της ποιότητας των υπόγειων νερών: H2O Reporter, datasonde and minisonde models 4, 4a και MS 5 της εταιρείας Hydrulab Αμερικής. • Όργανα (HQ40D) της εταιρείας Hache-Lange για την καταγραφή των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του υπόγειου νερού (caplets 80m, Ph, αγωγιμότητα, θερμοκρασία, δυναμικό οξειδοαναγωγής και διαλυμένου οξυγόνου).

Β. Γεωτεχνικός εξοπλισμός:

 • Ερπυστριοφόρο Γεωτεχνικό γεωτρύπανο Grundojet 450 του οίκου TractoTechnik, για την ανόρυξη κατευθυνόμενων γεωτεχνικών γεωτρήσεων σε μήκος – βάθος έως 80 μέτρα.
 • Αυτοκινούμενο (Ford Transit) Δειγματοληπτικό γεωτρύπανο (Αρθ. κυκλ. ΜΕ 105375) Nordmayer DA-72 (RSB 0/1.4) και Δυναμικό Πενετρόμετρο (DPLDPM-DPH) του οίκου Nordmayer. Μέθοδοι διάτρησης: Auger drilling, Percussion coring tube RKS, Open samplers, Rotary coring, Bailing and Hammering, Cases drilling and Straight flush rotary drilling.
 • Πρεσσιόμετρο τύπου Menard (ΜΡΜ) με τις αντίστοιχες πρεσσιομετρικές οβίδες όλων των διαμετρημάτων, για την πραγματοποίηση πρεσσιομετρικών δοκιμών σε δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και σε βάθη έως 100 μέτρα.

Γ. Μικροσκόπια:

 • Αυτόματο σύστημα μικροσκοπίου Leitz Ergulux LAF-AMC plus MPV_3.
 • Leitz MM6 Μεταλλογραφικό μικροσκόπιο.
 • Leitz Orthoplan και Metalloplan.
 • Leitz Orthulux και Orthoxul II.
 • Leitz Orthulux MPV_2 microscope photometer.
 • Leitz transmitted interference microscope (Mach-Zender).
 • Reichert MEF- 2 Μεταλλογραφικό microscope.
 • Reichert Zetopan microscopes.
 • Nikon Apophot microscopes.
 • Nikon Metallographic invert microscope.
 • Nikon comparison microscope.
 • Olympus PME Metallographic microscope.
 • Olympus Vanox microscopes.
 • Olympus IM invert microscope.
 • Στερεοσκόπια Leitz και Olympus.

Δ. Όργανα ελέγχου και μετρήσεων:

 • Reichert micro-hardness tester, with measuring objective and indenter with diamond prism (Vickers method).
 • Leitz automatic micro-hardness tester system , with micrometer measuring objective and indenters with diamond prisms (Vickers and Knoop indentations).
 • Leitz Miniload 2 micro-hardness tester for Vickers, Knoop and Scratch Hardness. 4. Leitz Universal Delatometer UMB model , includes furnace for up to 1150 oC and to 1600 oC, heating and couling device, time recorder for temperature and expansions, reflecting galvanometer test pieces and comparison rods. Suitable for differential and absulute method of investigations.

Ε. Όργανα ελέγχουπεριβάλλοντος και υδατικώνσυστημάτων:

 • Φορητά φασματοφωτόμετρα Foxboro Miran 1B2 & Foxboro Sapphire (Portable Ambient Analyzers).
 • Φορητό όργανο (Hydrogen Sulfide Analyzer) Jerome 631 της Arizona instruments.
 • Όργανα μέτρησης ραδιενέργειας (α, β, γ) της εταιρείας Innova.
 • Όργανα (HQ40D) της εταιρείας Hache-Lange για την καταγραφή των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του υπόγειου νερού (Ph, αγωγιμότητα, θερμοκρασία, δυναμικό οξειδοαναγωγής και διαλυμένου οξυγόνου). Μέγιστο βάθος καταβύθισης στο νερό 80m. Ελάχιστη διάμετρος γεώτρησης 40mm.
 • Συστήματα (6 μονάδες καταγραφής και 18 multi parameters probes) της εταιρείας Hydrulab Αμερικής για την συνεχή καταγραφή και παρακολούθησης (Loggings) της ποιότητας των υπόγειων νερών. Παρέχουν επίσης την δυνατότατα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση μεταβολής των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του νερού. Διαθέτουμε τα συστήματα: H2O Reporter, data sonde and mini sonde models 4, 4a και MS 5 . Για την ανάλυση και παρουσίαση των μετρήσεων χρησιμοποιούνται τα προγράμματα Hydras 3 LT και Aquachem. Μέγιστο βάθος καταβύθισης στο νερό 200m. Ελάχιστη διάμετρος γεώτρησης 60mm. Ελέγχονται και συνεχόμενα καταγράφονται έως και 12 παράμετροι σχετικά με την ποιότητα των νερών, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι: Temperature, Conductivity, Salinity, Depth, pH, ORP (δυναμικού οξειδοαναγωγής), Dissulved Oxygen, Turbidity, Ammonium, Nitrate, Chloride, TDG (ολικών διαλυμένων στερεών).
 • Μυλίσκοι και μετρητές υδρορεμάτων.
 • Multiparameter Oceanografic logging system. Μονάδες καταγραφής και 2 multi parameters probes της εταιρείας ME MEERESTECHNIKELEKTRONIK GMBH. Χρησιμοποιούνται για την συνεχή καταγραφή και παρακολούθησης (Loggings) της ποιότητας νερών σε θαλάσσιο περιβάλλον Μέγιστο βάθος καταβύθισης στο νερό 1500m.
 • Multiparameter Oceanografic logging system. Type Sal-1 με δυνατότητα εκτέλεσης μετρήσεων (water quality) σε θαλάσσια βάθη έως 200 μέτρων.

ΕΓΓΡΑΦΑ:

 • Δήλωση γεωφυσικών οργάνων στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Εγχειρίδια χρήσης οργάνων εξοπλισμού γραφείου.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.poultsidis.com/index.php/el/eksoplismos