Εκπονούμε γεωτεχνικές έρευνες, με πλήρη κάλυψη των αναγκών έρευνας

 • Εκτέλεση Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς
 • Εκτέλεση Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Θάλασσας επί πλωτού
 • Εκτέλεση Κεκλιμένων Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων
 • Εκτέλεση Καταστροφικών Γεωτρήσεων
 • Εκτέλεση Στατικών Πενετρομετρήσεων CPT
 • Εκτέλεση Δυναμικών Πενετρομετρήσεων DCPT
 • Εκτέλεση Δοκιμών Πιεζοκώνου CPTU
 • Εκτέλεση Πρεσιομετρήσεων
 • Εκτέλεση Ντιλατομετρήσεων
 • Εκτέλεση Δοκιμών με Σεισμοκώνο
 • Εγκατάσταση οργάνων Γεωτεχνικών και Δομητικών Μετρήσεων
 • Διάνοιξη Ερευνητικών Φρεάτων

Εκτέλεση Επιτόπου δοκιμών:

 • Δοκιμές διαπερατότητας τύπου LEFRANC ή MAAG
 • Δοκιμή εισπιέσεως LUGEON
 • Δοκιμή διεισδύσεως (STANDARD PENETRATION TEST)
 • Επί τόπου δοκιμή πτερυγίου (VANE TEST)
 • Δοκιμή πρεσσιομέτρου
 • Επίβλεψη δοκιμαστικών φορτίσεων πασσάλων
 • Επίβλεψη δοκιμαστικών εξολκεύσεων παθητικών ηλώσεων και προεντεταμένων αγκυρίων

Εκτέλεση Εργαστηριακών Δοκιμών:

 • Εδαφομηχανικής
 • Βραχομηχανικής