Για όλους τους παραπάνω λόγους, μπορούμε και προσφέρουμε:

  • Γεωτεχνικές έρευνες
  • Γεωτεχνικές μελέτες
  • Δοκιμές ποιοτικού ελέγχου
  • Υπηρεσίες γεωτεχνικού συμβούλου
  • Έρευνες ποιοτικού ελέγχου αντοχής και στατικής επάρκειας κτιρίων
  • Επί τόπου έλεγχοι ποιότητας υλικών χωματουργικών έργων
  • Γεωλογικές μελέτες
  • Γεωφυσικές δοκιμές
  • Δοκιμαστικές αντλήσεις
  • Εγκατάσταση συστημάτων γεωμηχανικής και δομητικής παρακολούθησης έργων