Η Ιστορία μας

Ο Γεώργιος Διδασκάλου, ιδρύει το 1977, το πρώτο ιδιωτικό γραφείο Γεωτεχνικών Ερευνών – Μελετών στη Βόρεια Ελλάδα, τη «ΓΕΩΤ.ΕΡ. – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ».

Είχαν προηγηθεί, οι σπουδές του, ως Πολ. Μηχανικού (Α.Π.Θ. 1963), επαγγελματική εμπειρία στο Υπουργείο Δημ. Έργων (ΚΕΔΕ στην Αθήνα), Μεταπτυχιακές σπουδές στην Εδαφομηχανική στο Purdue University Laf. Indiana USA (1967-1968) και Μελετητική εμπειρία ως Μελετητής και ομόρρυθμος εταίρος της «Γεωμηχανικής Ε.Ε» (1972-1976).

Πρωτοπόρος, ίδρυσε το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο στη Β. Ελλάδα και στους τρεις τομείς: εδαφομηχανικής & βραχομηχανικής, αντοχής σκυροδέματος, ασφαλτικών.

Εκπόνησε εκατοντάδες Γεωτεχνικές Έρευνες – Μελέτες και παρείχε Υπηρεσίες Συμβούλου, σε επιτυχείς συνεργασίες με όλους τους Δημόσιους Φορείς και τις ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρίες.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2006, το Εργαστήριο της “ΓΕΩΤ.ΕΡ.” – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ» γίνεται το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο σκυροδέματος στη Β. Ελλάδα, που διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ., κατά ΕΛ.Ο.Τ. ENISO/IEC 17025.

Το 2000, την εταιρία ενισχύουν οι δύο υιοί, Γρηγόρης και Βασίλης Διδασκάλου, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας. Είχαν προηγηθεί οι σπουδές τους ως Πολ. Μηχανικοί (σε ΑΠΘ και Un. Of Surrey, αντίστοιχα) και οι μεταπτυχιακές σπουδές τους στην Εδαφομηχανική, MSc in Soil Mechanics & Environmental Geotechnics στο Imperial College (1996-1997).

Ως φυσική συνέχεια της ανάγκης αναβάθμισης του Μελετητικού της πτυχίου, στις 27 Μαρτίου 2006, συστάθηκε η Μελετητική εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΤ.ΕΡ.– ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε»

Το μελετητικό της πτυχίο (αρ. μητρώου 730) αναβαθμίζεται (και παραμένει μέχρι σήμερα) Ε’ τάξης στη κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Έρευνες-Μελέτες) και Α’ τάξης στις κατηγορίες 8 (Στατικές Μελέτες), 20 (Γεωλογικές Μελέτες) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).

Καθώς η ΓΕΩΤΕΡ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε., παραμένει κορυφαία στο χώρο των γεωτεχνικών ερευνών – μελετών για 40 έτη (από το 1977), συνεχής σκοπός μας, είναι η δικαίωση της βαριάς αυτής κληρονομιάς.